Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

2017-11-03Dzięki przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na zlecenie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, wykonana została dokumentacja projektowa wraz z dokumentacjczytaj dalej
2017-11-02Zakończono roboty budowlane w ramach zadania "Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+805 - 0+865", miasto Gdynia.czytaj dalej