Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

2017-01-26Dzięki dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku przystąpił czytaj dalej
2017-01-04ZMiUW WP - Zakończono roboty budowlane w ramach zadania "Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+955 - 1+065, miasto Gdynia"czytaj dalej