Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

ZMiUW WP w Gdańsku bierze udział w Sympozjum Naukowym

29 sierpnia 2014
W dniach 07-10.09. 2014 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku weźmie czynny udział w XLVIII Międzynarodowym Sympozjum Mikrobiologicznym na temat: „Mikrobiologia a ochrona środowiska”, organizowanym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach. Przedstawiony zostanie referat na temat: „Wpływ podstawowych parametrów fizyko – chemicznych na mikrobiologiczną jakość wody na wybranym odcinku rzeki Wisły”. Celem Sympozjum jest podsumowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat wykorzystania mikrobiologii w rolnictwie i ochronie środowiska. W konferencji przedstawiony zostanie ponadto rozwój i dorobek różnych działów polskiej nauki i ich znaczenie dla rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. 

Do pobrania: program konferencji oraz streszczenie.

Pozostałe wiadomości