Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

POIiŚ - Zakończenie odbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły

21 listopada 2014
30 września 2014 roku odbył się odbiór końcowy zadania pn.: Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Lisewo-Palczewo, Palczewo-Czerwone Budy, Czerwone Budy-Drewnica na podstawie Umowy z dnia 23.04.2012 roku nr MW.JRP-3200/02/2012.

CZERWONE BUDY - DREWNICA W KM 87+350 – 89+500, GM. STEGNA, POW. NOWY DWÓR GDAŃSKI, WOJ. POMORSKIE

Wykonano przesłony przeciwfiltracyjne o gł. do 11,00m na długości odcinka w km 87+350 – 89+500.

Przesłony wykonano w technologii WIPS (w km 87+375 – 87+500, w km 87+650 – 80+500 oraz km 88+600 – 89+150), DSM (w km 89+150 – 89+500) oraz iniekcji manszetowej (w km 87+500 – 87+650). W ramach odbudowy wykonano również drogi eksploatacyjne na ławce przywałowej z betonowych płyt ażurowych, przejazdy przez wał wraz z zaporami uniemożliwiającymi wjazd na wał osobom nieupoważnionym oraz odnowiono kamienie wskazujące kilometraż wału.

PALCZEWO – CZERWONE BUDY KM 73+000 – 86+600, GMINA OSTASZEWO, POW. NOWODWORSKI, WOJ. POMORSKIE

Na całej długości odcinka w km 73+000 – 86+600 wykonano przesłony przeciwfiltracyjne o gł. do 11,00m, tj. od poziomu korony wału od rzędnej 11,58 w km 73+000 do rzędnej 8,60 w km 86+600. Góra przesłony znajduje się średnio 0,80 - 1,0m poniżej istniejącej rzędnej korony wału. Przesłony wykonano w technologii WIPS (w km 73+000 – 79+450 oraz km 79+700 – 86+600), DSM (w km 79+450 – 79+550) oraz iniekcji manszetowej (w km 79+550 – 79+700). W ramach zadania wykonano również drogi eksploatacyjne na ławce przywałowej z betonowych płyt ażurowych, wykonano przejazdy przez wał wraz z zaporami uniemożliwiającymi wjazd na wał osobom nieupoważnionym oraz odnowiono kamienie wskazujące kilometraż wału.

LISEWO - PALCZEWO W KM 66+000 – 73+000, GM. LICHNOWY, POW. MALBORK, WOJ. POMORSKIE

Wykonanie na długości odcinka w km 66+000 – 73+000 przesłony przeciwfiltracyjnej o gł. do 11,00m.

Przesłony wykonywano w dwóch podstawowych technologiach: wibracyjnej WIPS (w km 66+000 – 70+500 oraz km 70+750 – 75+000) w odległościach większych od 50m od zabudowań mieszkalnych i gospodarczych oraz lokalnie bezwibracyjnej DSM (w km 70+650 – 70+750) w odległości mniejszej niż 50 m od zabudowań. Z uwagi na przebiegającą linie energetyczną WN na odcinku wału w km 70+500 – 70+650 wykonano przesłony w technologii iniekcji manszetowej za pomocą wiertnicy o wysokości do 3,00 m. W ramach zadania wykonano również drogi eksploatacyjne na ławce przywałowej z betonowych płyt ażurowych, wykonano przejazdy przez wał wraz z zaporami uniemożliwiającymi wjazd na wał osobom nieupoważnionym oraz odnowiono kamienie wskazujące kilometraż wału.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 30 284 419,42 zł brutto

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 25 741 756,50złZdjęcia z robót oraz odbioru końcowego można obejrzeć w galerii.

Pozostałe wiadomości