Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

NFOŚiGW - umowa dofinansowanie w formie dotacji

11 września 2015
10 września 2015 r. została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Umowa dotyczy udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Struga Gęś - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000 – 3+080 i 10+840 – 13+520, miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie”

Pozostałe wiadomości