Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

POIiŚ - Prezentacja Projektu na Pomorskim Sejmiku Krajoznawczym

28 października 2015
W dniu 24 października 2015 r. pracownicy Jednostki Realizującej Projekt wzięli udział w Pomorskim Sejmiku Krajoznawczym z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”. Sejmik odbył się w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach sesji naukowej dedykowanej tematowi „Mijających krajobrazów Żuław Wiślanych” Grażyna Czekaj – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu przedstawiła prezentację poświęconą realizacji Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – ETAP I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”, realizowanego w ramach działania 3.1 priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Pozostałe tematy wygłoszonych prezentacji związane głownie były z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym Żuław oraz ich bogatym i różnorodnym dziedzictwem kulturowym, m.in.:

*„Hydrologia delt rzecznych” - prof. zw. dr hab. inż. Piotr Kowalik 

* „Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Żuław” - prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski 

* „Ochrona przeciwpowodziowa Żuław Wiślanych z perspektywy historycznej” - dr Dariusz Piasek 

*„Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław i Gdańska – historia i teraźniejszość” – dr inż. Piotr Kowalski. 

Pozostałe wiadomości