Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

WFOŚiGW - wykonanie koncepcji

14 stycznia 2016
Dzięki dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na zlecenie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku opracowana została „Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III” gm. Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu rozliczenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku otrzymał refundację kosztów na wykonanie przedmiotowego opracowania w wysokości: 59 003,10 PLN.

Pozostałe wiadomości