Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

WFOŚiGW - udzielenie dotacji na dokumentację

26 stycznia 2017
Dzięki dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wfos.gdansk.pl, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku przystąpił do wykonania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją środowiskową dla zadania pn.: „Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej” gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie.

Opracowanie przedmiotowej dokumentacji stanowi I część realizacji projektu, którego etapem końcowym będzie budowa przepławki dla ryb przy jazie na rzece Redzie, w miejscowości Reda,w dzielnicy Ciechocino.

Celem głównym planowanego projektu jest zahamowanie procesu fragmentacji rzeki Redy, ochrona jej zasobów poprzez budowę urządzenia służącego ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej w celu przywrócenia ciągłości dróg migracji ryb.

Gdańsk, 23.01.2017r.

Pozostałe wiadomości