Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

Dokumenty do pobrania

5 kwietnia 2017
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku informuje, że w sprawie wydania decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 88 n ustawy Prawo wodne /Dz. U. z 2015r., poz. 469 - tekst jednolity z późn. zm./ oraz zgłoszeń budowy, przebudowy lub remontu drogi rowerowej oraz wyznaczania szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na wale przeciwpowodziowym określonych w art. 88n ust. 2a ww. ustawy sporządził wzór wniosku do pobrania wraz z informacją jakie należy dołączyć dokumenty:

1.Dokumenty konieczne do wydania decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 88n ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
2.Wniosek o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 88n ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
3.Dokumenty konieczne do zgłoszenia robót określonych w art. 88n ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
4.Zgłoszenie planowanych robót określonych w art. 88n ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

Dokumenty dostępne w zakładce: Utrzymanie > Dokumenty do pobrania

Pozostałe wiadomości