Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

PROW - Zakończono roboty budowl. projektu "Stobiec…"

11 października 2010
Dnia 15 września 2010 r. zakończono realizację inwestycji pn:

"Stobiec - odbudowa urządzeń melioracji szczegółowych, gm. Stegna, pow. Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie"

Całkowity koszt inwestycji wynosi 658 726 zł, z czego koszt robót budowlanych - 565 591,00 zł.

Projekt finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 347 700,00 zł i ze środków budżetu państwa

- 311 026,00 zł, 20% wartości inwestycji, w postaci opłaty inwestycyjnej, pokrywają właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji szczegółowych wywierają korzystny wpływ.

Inwestycja ma poprawić stosunki wodne, a tym samym zwiększyć możliwości produkcyjne na obszarze 193,12 ha gruntów rolnych, zlokalizowanych w miejscowości Stobiec, poprzez odbudowę systemu rowów melioracji wodnych szczegółowych, o łącznej długości 23.943 m wraz z niezbędnymi urządzeniami powiązanymi z nimi funkcjonalnie (zastawki regulujące przepływy oraz przepusty).

Pozostałe wiadomości