Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

PROW - Zakończono I Etap robót budowlanych w ramach projektu "Bągart-Nowiec…"

11 października 2010
Dnia 30 września 2010 r. zakończono realizację pierwszego etapu inwestycji pn:

"Bągart-Nowiec - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych".

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 132 383,73 zł, z czego koszt robót budowlanych I etapu - 393 937,05 zł.

Projekt finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 205 891,64 zł i ze środków budżetu państwa – 926 492,09 zł, 20% wartości inwestycji, w postaci opłaty inwestycyjnej, pokrywają właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji szczegółowych wywierają korzystny wpływ.

Inwestycja ma na celu poprawę warunków powietrzno-wodnych na obszarze 282,44 ha użytków rolnych zlokalizowanych na terenie miejscowości Bągart i Nowiec, gm. Dzierzgoń, pow. sztumski. Osiągnięcie tego nastąpi poprzez odbudowę 67 780 mb sieci rowów melioracji wodnych szczegółowych, przebudowę 53 przepustów drogowych oraz 3 zastawek zlokalizowanych na rowach.

Pozostałe wiadomości