Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

POIiŚ: odbiór projektów budowlanych oraz Studium Wykonalności

3 listopada 2010Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z projektu Pomoc Techniczna dla sektora środowiska w Polsce, numer referencyjny projektu (CCI) 2002/PL/16/P/PA/013Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejW dniu 15 października 2010 roku ZMiUW WP w Gdańsku odebrał brakującą dokumentację, niezbędną do prawidłowego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku". Uzyskana dokumentacja obejmuje projekty budowlane 7 stacji pomp oraz Studium Wykonalności Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Lista uzyskanych dokumentów:

• Dokumentacja techniczna: Przebudowa stacji pomp nr 17 Cedry Małe

• Dokumentacja techniczna: Przebudowa stacji pomp nr 39 Suchy Dąb

• Dokumentacja techniczna: Przebudowa stacji pomp nr 37 Błotnik

• Dokumentacja techniczna: Przebudowa stacji pomp nr 11 Wiślinka

• Dokumentacja techniczna: Przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo

• Dokumentacja techniczna: Budowa stacji pomp Wybicko

• Dokumentacja techniczna: Przebudowa stacji pomp nr 80W Stara Wisła

• Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowaniePozyskana dokumentacja sfinansowana została ze środków pomocy technicznej z Funduszu Spójności Memorandum Finansowego MeF013 oraz ze środków własnych NFOŚiGW na podstawie Porozumienia o sfinansowaniu przygotowania przedsięwzięcia "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku" nr 4099/2010 z dnia 15 marca 2010 roku. Całkowity koszt pozyskanej dokumentacji wynosi 279 292,40 EUR netto, a wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wynosi 75%. Pozostałe 25% kwoty oraz podatek VAT został zapewniony przez NFOŚiGW. 

 

Pozostałe wiadomości