Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

PROW - Zakończono roboty budowlane w ramach projektu "Wieckie…"

17 listopada 2010

Dnia 30 października 2010 r. zakończono realizację inwestycji pn:

,,Stabilizacja zwierciadła wody w Jeziorze Wieckie – próg stabilizujący na Strudze Studzienice w km 0+266”

Całkowity koszt inwestycji wynosi 389 222,00 zł, z czego wartość robót budowlanych – 286 719,00 zł.

Projekt finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 176 262,00 zł i ze środków budżetu państwa – 212 960,00zł.

Inwestycja polegała na ustabilizowaniu poziomu zwierciadła wody w jeziorze Wieckie w celu uniknięcia nadmiernego osuszania gruntów usytuowanych w obrębie jeziora i zachowania nienaruszalnego przepływu w Strudze Studzienice w okresach suszy

Pozostałe wiadomości