Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

PROW - Zakończono I Etap robót budowlanych w ramach projektu "Niechwaszcz…"

17 listopada 2010

Dnia 2 listopada 2010 r. zakończono realizację pierwszego etapu inwestycji pn:

"Rzeka Niechwaszcz - przebudowa koryta rzeki w km 35+372÷45+590"

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 004 246,35 zł, z czego wartość robót budowlanych pierwszego etapu – 1 075 517,49 zł.

Projekt finansowany jest w ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 617 785,00 zł i ze środków budżetu państwa – 1 386 461,35 zł.

Termin zakończenia inwestycji: 02.12.2011 r.

Inwestycja ma na celu wyeliminowanie podtopień użytków rolnych spowodowanych częstymi wylewami rzeki Niechwaszcz na terenie gminy Brusy. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez regulację koryta rzeki na odcinku 10,218 km (km 35+372 do km 45+590) oraz przebudowę przepustów pod drogami.

Pozostałe wiadomości