Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

PROW ZMiUW WP złożył 4 wnioski o dofinansowanie

27 kwietnia 2011
W tegorocznym naborze wniosków ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w terminie 01.03 - 22.04.2011 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku złożył wnioski o przyznanie pomocy na realizację czterech inwestycji

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

oś I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”,

działanie 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,

schemat II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Łączna kwota inwestycji wynosi 19 894 006,70 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 12 000 116,44 PLN.

Wnioski dotyczą następujących inwestycji:

1. „Kanał Jajło IV – odbudowa koryta kanału w km 0+000 – 5+100” gm. Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 5 417 041,99 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3 312 679,56 PLN.

2. „ Przebudowa stacji pomp Dębki I gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie”

Całkowity koszt inwestycji: 6 666 994,05 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 4 066 086,00 PLN.

3. „Odbudowa jazu na wypływie z jeziora Młynki” miejscowość Goszyn, gm. Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 2 073 283,63 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 212 639,28 PLN.

4. „Przebudowa stacji pomp Gardna V-VI” - gm. Ustka, pow. Słupsk, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 5 736 687,03 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3 408 711,60 PLN.

Pozostałe wiadomości