Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

PROW - ZMIUW WP podpisał umowy na roboty budowlane dla 4 zadań

13 września 2011
W ramach inwestycji realizowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: osi I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działania 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schematu II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych dla następujących zadań:

1. Dnia 01.09.2011 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych i dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla zadania pn.: „Kanał Jajło IV – odbudowa koryta kanału w km 0+000 – 5+100” gm. Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie. Koszt wykonania przedmiotu umowy wynosi 3 118 691,43 zł brutto, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 901 641,12 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 2 listopada 2012 r.

2. Dnia 02.09.2011 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa stacji pomp Dębki I gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie”. Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 5 820 000,00 zł brutto, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3 548 780,49 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 2 października 2012 r.

3. Dnia 05.09.2011 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa stacji pomp Gardna V-VI” - gm. Ustka, pow. Słupsk, woj. pomorskie. Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 5 180 057,90 zł brutto, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3 158 571,89 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 5 listopada 2012 r.

4. Dnia 05.09.2011 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych i dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla zadania pn.: „Odbudowa jazu na wypływie z jeziora Młynki” miejscowość Goszyn, gm. Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie. Koszt wykonania przedmiotu umowy wynosi 1 960 081,54 zł brutto, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 195 171,67 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 5 grudnia 2011 r.

Pozostałe wiadomości