Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku"

15 listopada 2011
10 listopada 2011 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.

Umowę w obecności Pana Bernarda Błaszczyka - Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska, a także Pana Kazimierza Sumisławskiego – Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podpisali Mariusz Nierebiński - Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz Władysław Jan Majka - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Całkowita wartość projektu wynosi 189 865 557,08 zł, z czego wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 186 794 975,43 zł. Wysokość wsparcia z Funduszu Spójności określono na poziomie 158 775 729,11 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozostałe 15 % wydatków kwalifikowalnych w wysokości 28 019 246,32 zł zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: listopad 2011 – luty 2015.Wyłoniono już wykonawców dla 5 zadań:

• Przebudowa stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók,

• Przebudowa stacji pomp nr 11 Wiślinka,

• Przebudowa stacji pomp nr 39 Suchy Dąb,

• Przebudowa stacji pomp nr 17 Cedry Małe,

• Przebudowa stacji pomp nr 36 Trutnowy,a także dostawę materiałów informacyjnych i promocyjnych dla projektu. 

\

Pozostałe wiadomości