Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

PROW - Odebrano 10 robót budowlanych

22 grudnia 2011
W IV kwartale 2011 roku odebrano następujące roboty budowlane realizowane w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

osi I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”,

działania 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,

schematu II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”:1. "Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły na odcinku Kaniczki- Grabówko w km 15+500 - 17+300 i na odcinku Rudniki - Biała Góra w km 39+000-43+900"

2. „Rzeka Niechwaszcz - przebudowa koryta rzeki w km 35+372÷45+590”

3. "Bągart-Nowiec - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"

4. „Stacja pomp Walichnowy - przebudowa pompowni” - gmina Gniew, pow. Tczew, woj. pomorskie.

5. „Przebudowa stacji pomp Komorowo – Jordanki", gm. Stary Targ, pow. Sztum, woj. pomorskie

6. „Kanał Piaskowy - odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 1+425- 4+300” - gm. Cedry Wielkie, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie.

7. „Kanał Modry- odbudowa koryta w km 3+860-13+920 oraz prawego wału przeciwpowodziowego w km 3+765-5+125 i lewego w km 3+735-5+060” gm. Dzierzgoń, pow. Sztum, woj. pomorskie

8. „Wał Morski – odbudowa na odcinku od 5+280-5+980”gm. Kosakowo, pow. Puck, woj. pomorskie

9. „Liniewo- odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”

10. „Odbudowa jazu na wypływie z jeziora Młynki” miejscowość Goszyn, gm. Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie

Łączna kwota odebranych robót budowlanych wynosi 28 448 809,89 zł

Powyższe projekty finansowane są ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie 17 658 807,31 zł i ze środków budżetu państwa 12 887 641,05 zł.

W IV Kwartale 2011 roku, odebrano również pierwsze etapy następujących inwestycji:

1. „Przebudowa stacji pomp Modła I” m. Modlinek, gm. Ustka, pow. Słupsk, woj. pomorskie

2. „Przebudowa stacji pomp Dębki I gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie”

3. „Przebudowa stacji pomp Gardna V-VI” - gm. Ustka, pow. Słupsk, woj. pomorskie

4. „Kanał Jajło IV – odbudowa koryta kanału w km 0+000 – 5+100” gm. Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie

Pozostałe wiadomości