Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

PROW - ZMIUW WP otrzymał dofinansowanie na kolejne projekty

26 stycznia 2012

W styczniu Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymał dofinansowanie na 2 kolejne projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:

oś I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”,

działanie 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Pomoc została przyznana następującym inwestycjom:

1. „Przebudowa stacji pomp Gardna VIII gm. Smołdzino, pow. Słupsk, woj. pomorskie” Całkowity koszt inwestycji: 5 060 147,59 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3 086 218,04 PLN.

2. „Struga Subkowska– odbudowa koryta w km 0+000-17+600”, gm. Tczew, Subkowy, Pelplin, pow. Tczew, woj. pomorskie Całkowity koszt inwestycji 5 512 161,58 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3 315 685,58 PLN.


Pozostałe wiadomości