Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

PROW - ZMIUW WP otrzymał dofinansowanie na kolejne projekty

27 lipca 2012
W lipcu 2012 roku Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymał dofinansowanie na 2 kolejne projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:

oś I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”,

działanie 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Łączna kwota inwestycji wynosi 3 051 946,45 PLN z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 1 730 567,24 PLN.

Pomoc została przyznana następującym inwestycjom:

1. „Boręty-Pordenowo - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie

2. „Czarnocin - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" gm. Skarszewy, pow. tczewski, woj. pomorskie

Pozostałe wiadomości