Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

PROW - Odebrano roboty budowlane dla dwóch zadań

8 stycznia 2013
W IV kwartale 2012 roku odebrano następujące roboty budowlane realizowane w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działania 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schematu II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”:

1. „Kanał Jajło IV – odbudowa koryta kanału w km 0+000 – 5+100” gm. Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie,

2. „Boręty – Pordenowo – odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych” gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie.

Łączna kwota odebranych robót budowlanych wynosi 4 323 551,85 zł.

Powyższe projekty finansowane są ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie 2 885 838,39 zł i ze środków budżetu państwa 2 096 549,06 zł.

W IV Kwartale 2012 roku, odebrano również pierwsze etapy następujących inwestycji:

1. „Struga Subkowska – odbudowa koryta w km 0+000 – 17+600” gm. Tczew, Subkowy, Pelplin, pow. Tczew, woj. pomorskie,

2. „Przebudowa stacji pomp Gardna VIII” gm. Smołdzino, pow. Słupsk, woj. pomorskie,

3. „Czarnocin – odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych” gm. Skarszewy, pow. starogardzki, woj. pomorskie,

4. „Przebudowa stacji pomp nr 8 Bystra” gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie,

5. „Przebudowa stacji pomp Opalenie, Struga Młyńska – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+000 – 2+940 kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000 – 4+100” gm. Gniew, pow. tczewski, woj. pomorskie,

6. „Przebudowa stacji pomp Nr 64 Kąty, rzeka Tyna Dolna – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 8,9 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryt cieku, rzeka Tyna Mała – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 5,1 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku” gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie.

7. „Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI” gm. Ustka, Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie.

Pozostałe wiadomości