Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

PROW - ZMiUW WP złożył 4 wnioski o dofinansowanie

8 stycznia 2013
W ostatnim naborze wniosków ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w terminie 08.10.2012 - 30.11.2012 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku złożył wnioski o przyznanie pomocy na realizację czterech inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działania 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schematu II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Łączna kwota inwestycji wynosi 30 502 803,87 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 18 583 634,78 PLN. Wnioski dotyczą następujących inwestycji:

1. „Kanał Izbowa Łacha – odbudowa koryta kanału w km 0+000 – 10+100” gmina Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj.pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 6 271 511,19 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3 837 457,09 PLN.

2. „Czerska Struga - odbudowa koryta cieku w km 19+500-22+500” gm. Czersk, pow. Chojnice, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 3 167 136,47 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 877 693,18 PLN.

3. „Przebudowa stacji pomp Kluki IV-II” gm. Smołdzino, pow. Słupsk, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 7 854 500,27 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 4 791 539,35 PLN.

4. „Stacje pomp Osłonka i Chłodniewo – remont układów technologicznych” gm. Nowy Dwór Gdański i Stegna, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 13 209 655,94 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 8 076 945,16 PLN.

Pozostałe wiadomości