Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

POIiŚ - Zwiększenie zakresu rzeczowego projektu

28 stycznia 2013
W związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi ZMiUW WP w Gdańsku wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW w Warszawie o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o przebudowę 5 stacji pomp. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Środowiska) dnia 31.12. 2012 r. został zawarty aneks rozszerzający zakres rzeczowy projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku” o 5 dodatkowych zadań inwestycyjnych. Orientacyjny koszt dodatkowych zadań włącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz nadzorem inwestorskim wynosi ok. 35 mln zł. Wydłużono czas realizacji projektu z 31.03.2015 r. do 31.10.2015 r. (o 7 miesięcy).

Dotychczasowy zakres rzeczowy projektu rozszerzono o następujące zadania:

1. Przebudowę stacji pomp nr 4 Przejazdowo, położonej, w gminie Pruszcz Gdański, powiat gdański ziemski, województwo pomorskie, na terenie Żuław Gdańskich

Planowany zakres przebudowy pompowni:

• Rozbiórkę istniejących konstrukcji budowę nowego obiektu stacji pomp, 

• Wymiana istniejących agregatów pompowych na nowe zatapialne produkcji: 

• Zwiększenie wydajności pompowni z 1,6 m3/s do 2,0 m3/s 

• Zainstalowanie automatyki w sterowaniu pracą pompowni: 

• Zainstalowanie automatyki w sterowaniu praca pomp wraz ze zdalnym odczytem informacji. 

• Zainstalowanie mechanicznej czyszczarki krat wlotowych 

• Dostosowanie stacji transformatorowej do nowych warunków pracy. 

• Zagospodarowanie terenu pompowni 

2. Przebudowę stacji pomp nr 25 Lędowo, , gminie Pruszcz Gdański, powiat gdański ziemski, województwo pomorskie, na terenie Żuław Gdańskich

Planowany zakres przebudowy pompowni:

• Rozbiórkę istniejących konstrukcji budowę nowego obiektu stacji pomp, 

• Wymianę istniejących agregatów pompowych na nowe zatapialne produkcji: 

• Zwiększenie wydajności pompowni z 1,2 m3/s do 2,4 m3/s 

• Zainstalowanie automatyki w sterowaniu pracą pompowni: 

• Zainstalowanie automatyki w sterowaniu praca pomp wraz ze zdalnym odczytem informacji. 

• Zainstalowanie mechanicznej czyszczarki krat wlotowych 

• Dostosowanie stacji transformatorowej do nowych warunków pracy. 

• Zagospodarowanie terenu pompowni 

• Umocnienie kanału pompowego

 3. Przebudowę stacji pomp nr 4W Stegna, położonej w gminie Stegna, powiat Nowy Dwór Gdański, województwo pomorskie, na terenie Żuław Wielkich

Planowany zakres przebudowy pompowni:

• Rozbiórkę istniejących konstrukcji budowę nowego obiektu stacji pomp, 

• Wymianę istniejących agregatów pompowych na nowe zatapialne produkcji: 

• Utrzymanie wydajności pompowni na poziomie 3,5 m3/s 

• Zainstalowanie automatyki w sterowaniu pracą pompowni: 

• Zainstalowanie automatyki w sterowaniu praca pomp oraz Montaż stacji meteo wraz ze zdalnym odczytem informacji. 

• Zainstalowanie mechanicznej czyszczarki krat wlotowych 

• Dostosowanie stacji transformatorowej do nowych warunków pracy. 

• Zagospodarowanie terenu pompowni 

4. Przebudowę stacji pomp nr 66 Klecie, położonej w gminie Stare Pole, powiat Malbork, województwo pomorskie, na terenie Żuław Elbląskich

Planowany zakres przebudowy pompowni:

• Rozbiórkę istniejących konstrukcji budowę nowego obiektu stacji pomp, 

• Wymiana istniejących agregatów pompowych na nowe zatapialne produkcji: 

• Zwiększenie wydajności pompowni z 0,3 m3/s do 0,4 m3/s 

• Zainstalowanie automatyki w sterowaniu pracą pompowni: 

• Montaż stacji meteo wraz ze zdalnym odczytem informacji. 

• Zainstalowanie mechanicznej czyszczarki krat wlotowych 

• Dostosowanie stacji transformatorowej do nowych warunków pracy. 

• Zagospodarowanie terenu pompowni 

• Przebudowa kanału pompowego, 

5. Przebudowę stacji pomp nr 68 Złotowo, położonej w gminie Stare Pole, powiat Malbork, województwo pomorskie, na ternie Żuław Elbląskich.

Planowany zakres przebudowy pompowni:

• Rozbiórkę istniejących konstrukcji budowę nowego obiektu stacji pomp, 

• Wymiana istniejących agregatów pompowych na nowe zatapialne produkcji 

• Zwiększenie wydajności pompowni z 0,5 m3/s do 1,0 m3/s 

• Zainstalowanie automatyki w sterowaniu pracą pompowni 

• Montaż stacji meteo wraz ze zdalnym odczytem informacji. 

• Zainstalowanie mechanicznej czyszczarki krat wlotowych 

• Dostosowanie stacji transformatorowej do nowych warunków pracy. 

• Zagospodarowanie terenu pompowni 

• Modernizacja i przebudowa kanału pompowego

Pozostałe wiadomości