Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

POIiŚ - ZMiUW WP podpisał kolejne umowy na wykonanie robót budowlanych

20 marca 2013
18 marca 2013r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawarł kolejne umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Spójności, a realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 , priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Dnia 11.03.2013r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa stacji pomp nr 65 Kławki, gm. Stare Pole, pow. Malbork, woj. Pomorskie. Koszt realizacji zadania wynosi 2 620 392zł, a termin realizacji zadania to 11.10.2013r.

Dnia 18.03.2013r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadań: 1) Przebudowa stacji pomp nr 18 Trzcinowo, miejscowość Trzcinowo, gm. Cedry Wielkie, pow. Gdański Ziemski, woj. pomorskie – Zadanie I; 2) Przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo, miejscowość Trzcinowo, gm. Cedry Wielkie, pow. Gdański Ziemski, woj. pomorskie – Zadanie II. Koszt realizacja zadań wynosi 4 699 830 zł, a termin realizacji to 18.10.2013r.

Pozostałe wiadomości