Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

PROW - Zakończono roboty budowlane w ramach zadania - "Stacja pomp Bystra 8…"

2 lipca 2013
Dnia 28.06.2013 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zakończył realizację robót budowlanych na obiekcie „Przebudowa stacji pomp nr 8 Bystra", gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie” zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działanie 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła – 6 967 920 zł, koszt robót budowlanych – 6 814 200 zł.

Pozostałe wiadomości