Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

"Kluki" rozpoczęte

12 września 2013
Po okresie wyłączeniowym z dniem 1 września rozpoczęto roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa stacji pomp Kluki IV-II” należącej do gminy Smołdzino. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową opiewa na kwotę 5 225 318,34 złotych brutto

Wartość inwestycji: 5 570 288,34 złotych brutto.

Pozostałe wiadomości