Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

Wniosek o płatność

12 września 2013

W dniu 16 lipca 2013r został złożony wniosek o płatność ostateczną dla inwestycji „Kanał Jajło IV – odbudowa koryta kanału w km 0+000 – 5+100” znajdującego się w powiecie kwidzyńskim, w którym zawarte są następujące kwoty:

Całkowity koszt inwestycji : 3 261 239,08zł

Źródła finansowania:

- środki budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

w kwocie 1 991 679,36zł,

- środki budżetu państwa – 1 269 559,72zł.

Pozostałe wiadomości