Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

Odbiór przepompowni Gardna VIII

12 września 2013
W dniu 28 sierpnia 2013r dokonano odbioru zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa stacji pomp Gardna VIII Gm. Smołdzino”. Inwestycja, której wartość wynosiła 4 450 460,63zł nadzorowana była przez nadzór zewnętrzny.

Pozostałe wiadomości