Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

Wniosek o zapewnienie finansowania

30 grudnia 2013
W dniu 26 września 2013r został złożony wniosek o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa dla inwestycji ,,Kanał Panieński – odbudowa koryta kanału w km 8+200 – 31+555” - gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, gm. Nowy Staw i Malbork, pow. malborski, woj. Pomorskie.

Całkowity koszt inwestycji : 6028418,16 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

w kwocie: 4004200,48 zł,

- środki budżetu państwa: 1334733,49 zł.


Pozostałe wiadomości