Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

ZMIUW otrzymał refundację kosztów kwalifikowanych w ramach PROW 2007-2013

14 lutego 2014
W okresie grudzień 2013- luty 2014 po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność ustalono kwotę refundacji dla następujących zadań:

„Przebudowa stacji pomp Opalenie, Struga Młyńska- odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+000 – 2+940 kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000-4+100 gm. Gniew, pow. tczewski, woj. pomorskie”- I i II etap wniosku opłatność na kwotę 3 636 000 zł

„Przebudowa stacji pomp nr 8 Bystra”, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie - I i II etap wniosku o płatność na kwotę 4 249 500 zł

„Czarnocin - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" gm. Skarszewy, pow. tczewski, woj. pomorskie- płatność ostateczna na kwotę 308 572,92 zł

„Kanał Jajło IV – odbudowa koryta kanału w km 0+000 – 5+100” gm. Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie- płatność ostateczna na kwotę 1 991 679,36 zł

„Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI, gm. Ustka, Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie”- I etap wniosku o płatność 1 709 718,84 zł

"Wał Morski – odbudowa na odcinku od 5+280-5+980" gm. Kosakowo, pow. Puck, woj. pomorskie - płatność ostateczna na kwotę 533 770,25 zł

„Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału w km 0+000 – 16+500” gm. Gniew, Pelplin, Subkowy, pow. tczewski, woj. pomorskie- I etap wniosku o płatność na kwotę 3 151 561,28 zł

Pozostałe wiadomości