Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

POIiŚ - Podpisanie umów dla dwóch ostatnich zadań inwestycyjnych w ramach projektu

18 marca 2014
W ramach realizacji projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku” podpisano umowy na realizację ostatnich dwóch zadań inwestycyjnych projektu w formule ‘zaprojektuj i wybuduj’.

Dnia 15.03.2014r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania: "Przebudowa stacji pomp nr 27 Wróblewo, gm. Suchy Dąb, pow. gdański, woj. pomorskie”.

Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 3 142 650,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia ustalono na dzień 31.08.2015 r.

Również 15.03.2014r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania: „Przebudowa stacji pomp nr 9W Dębina Świerki, gm. Nowy Staw, pow. malborski, woj. pomorskie,”.

Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 2 500 000,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia ustalono na dzień 31.08.2015 r.

Pozostałe wiadomości