Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

ZMIUW WP

ZMIUW otrzymał decyzje o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2007-2013

28 marca 2014
W konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa, w którym nabór wniosków trwał od 2.09.2013 do 31.10.2013 roku, ZMiUW złożył wnioski o przyznanie pomocy na realizację pięciu inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś I: "Poprawa konkurenyjności sektora rolnego i leśnego"

Działanie 125: "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa"

W marcu br. tut. Zarząd otrzymał decyzje o przyznaniu pomocy dla następujących zadań:

„Kanał Czarny Górny- odbudowa melioracji wodnych szczegółowych”- gm. Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie. Przy całkowitej wartości inwestycji 2 457 915,95 zł wnioskowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 1 771 649,95 zł.

„Gockowice- odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”- gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie. Przy całkowitej wartości inwestycji 9 610 594,57zł wnioskowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 6 975 010,65 zł.

„Czerska Struga- odbudowa cieku w km 19+500-22+500” gm. Czersk, pow. Chojnice, woj. pomorskie. Przy całkowitej wartości inwestycji 3 081 348,18 zł wnioskowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 1 784 383,65 zł.

„Kanał Panieński- odbudowa koryta kanału w km 8+200-31+555” gm. Nowy Dwór Gdański, pow. Nowodworski, gm. Nowy Staw i Malbork, pow. malborski, woj. pomorskie. Przy całkowitej wartości inwestycji 6 548 250,58 zł wnioskowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 4 004 200,47 zł.

Pozostałe wiadomości