Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW - Zakończenie realizacji 6 zadań

31 października 2014

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zakończył realizację sześciu zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działanie 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”:

1. „Przebudowa stacji pomp Kluki IV-II gm. Smołdzino, pow. Słupsk, woj. pomorskie”

Całkowity koszt inwestycji – 5 389 148,85zł,

w tym wartość robót budowlanych – 5 214 248,34zł

Cel inwestycji: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe użytków rolnych, mienia i osób zamieszkujących miejscowości na terenie gminy Smołdzino. Przebudowa pompy Kluki IV-II, pozwoli na utrzymanie dotychczasowego stanu wód w strefie oddziaływania polderu oraz utrzymanie na danym terenie optymalnego stanu ekologicznego siedlisk przyrodniczych. Do stacji pomp wprowadzono energooszczędny system obniżający emisję hałasu i jednocześnie istotnie redukujący koszty utrzymania.

2. „Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI, gm. Ustka, Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie”

Całkowity koszt inwestycji – 22 404 420,75zł,

w tym wartość robót budowlanych – 21 372 251,22zł

Cel inwestycji: Zmniejszenie zagrożenia powodziowego użytków rolnych polderu Gardna V-VI poprzez wybudowanie dwóch nowych wałów (A,B), odbudowę obwałowań polderu Gardna V-VI do parametrów stawianych wałom klasy IV, podwyższenie i uszczelnienie ziemnych konstrukcji dotychczasowych obwałowań posadowionych na gruntach organicznych, przy użyciu przesłon umieszczanych w korpusie, podwyższeniu rzędnej ich korony oraz wprowadzeniu zmian lokalizacji wybranych odcinków budowli dla przywrócenia optymalnego stanu ekologicznego siedlisk przyrodniczych.

3. „Stacje pomp Osłonka i Chłodniewo - remont układów technologicznych" gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji – 12 463 420,01zł,

w tym wartość robót budowlanych –12 044 389,81zł

Cel inwestycji: Zabezpieczenie terenów przed zalewami powodziowymi poprzez remont układów technologicznych stacji pomp Chłodniewo oraz Osłonka, których oddziaływanie pozwoli na zachowanie utrwalonych przez lata stosunków gruntowo-wodnych na polderach pompowni.

4. „Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału w km 0+000 – 16+500” gm. Gniew, Pelplin, Subkowy, pow. tczewski, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji – 26 159 948,85zł,

w tym wartość robót budowlanych – 25 817 128,85zł

Cel inwestycji: Ochrona przeciwpowodziowa i ochrona środowiska poprzez odbudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły.

5. „Przebudowa stacji pomp Nr 64 Kąty, rzeka Tyna Dolna – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 10,17 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryt cieku, rzeka Tyna Mała – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 5,209 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie”

Całkowity koszt inwestycji – 26 159 948,85zł,

w tym wartość robót budowlanych – 25 817 128,85zł

Celem inwestycji była odbudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych rzek Tyna Dolna i Tyna Mała, kształtowaniu przekroju podłużnego, poprzecznego i układu poziomego koryta cieku oraz przebudowa istniejącej stacji pomp Kąty 64. Realizacja zadania zapewni prawidłowe odwodnienie polderu oraz przyczyni się do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.6. ,,Kanał Izbowa Łacha – odbudowa koryta kanału w km 0+000 – 10+100” gmina Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji brutto – 2 785 268,72 zł,

w tym wartość robót budowlanych – 2 447 903,23 zł.

Cel inwestycji: Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta kanału, odmulenie czterech ujściowych kanałów, wykonanie umocnień skarp kanału w miejscach nowo formowanych skarp, wykonanie umocnień dna i skarp oraz przebudowa 5 szt. istniejących przepustów.

Pozostałe wiadomości