Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW- Zakończono roboty budowlane w ramach zadania "Czerska Struga…"

24 sierpnia 2015
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zakończył roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Czerska Struga - odbudowa cieku w km 19+500-22+500 gm. Czersk, pow. Chojnice, woj. pomorskie”.

Całkowity koszt inwestycji – 1 924 422,74 zł
w tym wartość robót budowlanych – 1 539 108,69 zł
Cel inwestycji: Regulacja przepływu oraz ochrona przed powodzią poprzez odbudowę koryta rzeki Czerska Struga

Pozostałe wiadomości