Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ - Zakończenie siedmiu zadań inwestycyjnych w formule "zaprojektuj i wybuduj":

22 września 2015
Dobiega końca realizacja projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – ETAP I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”, realizowanego w ramach działania 3.1 priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W miesiącu sierpniu i wrześniu odbyły się odbiory końcowe siedmiu dodatkowych zadań projektu zrealizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”:1.Przebudowa stacji pomp nr 66 Klecie, gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie – Zadanie I;

Przebudowa stacji pomp nr 68 Złotowo, gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie – Zadanie II
Przedmiot zamówienia został zrealizowany w dwóch etapach dla każdego zadania inwestycyjnego:

Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych - Zadanie I, Zadanie II.Etap II – roboty budowlane w zakresie:

Zadanie I: rozbiórki istniejącej stacji pomp z demontażem urządzeń technologicznych i rozbiórka wlotu i wylotu; budowy nowej stacji pomp – komory wlotowe i wylotowe, rurociągi tłoczne, budynek techniczno – socjalny z wyposażeniem, zbiornik na skratki, czyszczarka krat z zadaszeniem; odmulenia, umocnienia dna i skarp kanału dopływowego; umocnienia skarp i dna kanału odpływowego, poszerzenia dna kanału odpływowego; budowy przyłącza wodociągowego, wykonania przykanalika ściekowego do bezodpływowego zbiornika na ścieki; budowy ogrodzenia stacji pomp i utwardzenia terenu; budowy oświetlenia zewnętrznego; podłączenia zasilania do stacji pomp; budowy stacji meteorologicznej; wykonania instalacji elektrycznej i AKPiA; podłączenia do systemu w centrum dyspozytorskim w siedzibie Zamawiającego; pompowania wody z polderu.

Zadanie II: rozbiórki istniejącej stacji pomp z demontażem urządzeń technologicznych i rozbiórka wlotu i wylotu; budowy nowej stacji pomp – komory wlotowe i wylotowe, rurociągi tłoczne, budynek techniczno – socjalny z wyposażeniem, zbiornik na skratki, czyszczarka krat z zadaszeniem; odmulenia, umocnienia dna i skarp kanału dopływowego; umocnienia skarp kanału odpływowego, poszerzenia dna kanału odpływowego; wybicia studni oraz instalacja hydroforu dostarczającego wodę do budynku techniczno – socjalnego, wykonania przykanalika ściekowego do bezodpływowego zbiornika na ścieki; budowy ogrodzenia stacji pomp i utwardzenie terenu; budowy oświetlenia zewnętrznego; podłączenia zasilania do stacji pomp; budowy stacji meteorologicznej; wykonania instalacji elektrycznej i AKPiA; podłączenia do systemu w centrum dyspozytorskim w siedzibie Zamawiającego; pompowania wody z polderu.Całkowity koszt inwestycji: 5 658 000,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 4 391 100,00 zł

Umowę na wykonanie robót podpisano: 20.11.2013 r.

Data zakończenia robót: ETAP I: 06.10.2014 r. – wykonanie dokumentacji projektowej

ETAP II: 31.08.2015 r. – wykonanie robót budowlanychZdjęcia zrealizowanych inwestycji: 

2.Przebudowa stacji pomp nr 25 Lędowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie

Przedmiot zamówienia został zrealizowany w dwóch etapach:


Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót.Etap II – roboty budowlane w zakresie:

rozbiórki istniejącej stacji pomp z demontażem urządzeń technologicznych i rozbiórka wlotu i wylotu; budowy nowej stacji pomp – komory wlotowe i wylotowe, rurociągi tłoczne, budynek techniczno–socjalny z wyposażeniem, zbiornik na skratki, czyszczarka krat z zadaszeniem; odmulenia kanału dopływowego i umocnienia skarp; umocnienia kanału odpływowego; budowy przyłącza wodociągowego i wykonania przykanalika ściekowego do bezodpływowego zbiornika na ścieki; budowy ogrodzenia stacji pomp i utwardzenie terenu; budowy oświetlenia zewnętrznego; podłączenia zasilania do stacji pomp; wykonania instalacji elektrycznej i AKPiA; podłączenia do systemu w centrum dyspozytorskim w siedzibie Zamawiającego; pompowania wody z polderu.Całkowity koszt inwestycji: 3 433 880,91 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 2 761 973,78 zł

Umowę na wykonanie robót podpisano: 20.11.2013 r.

Data zakończenia robót: ETAP I: 12.11.2014 r. – wykonanie dokumentacji projektowej

ETAP II: 31.08.2015 r. – wykonanie robót budowlanychZdjęcia zrealizowanej inwestycji: 3.Przebudowa stacji pomp nr 4 Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie

Przedmiot zamówienia został zrealizowany w dwóch etapach:

Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych.Etap II – roboty budowlane w zakresie:

rozbiórki istniejącej stacji pomp z demontażem urządzeń technologicznych i rozbiórka wlotu i wylotu; budowy nowej stacji pomp – komory wlotowe i wylotowe, rurociągi tłoczne, budynek techniczno – socjalny z wyposażeniem, zbiornik na skratki, czyszczarka krat z zadaszeniem; odmulenia kanału dopływowego i umocnienia skarp, umocnienia kanału odpływowego; budowy przyłącza wodociągowego i przykanalika ściekowego; budowy ogrodzenia stacji pomp i utwardzenie terenu; budowy oświetlenia zewnętrznego; podłączenia zasilania do stacji pomp; wykonania instalacji elektrycznej i AKPiA; podłączenia do systemu w centrum dyspozytorskim w siedzibie Zamawiającego; pompowania wody z polderu.Całkowity koszt inwestycji: 4 011 667,38 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 3 103 917,27 zł

Umowę na wykonanie robót podpisano: 29.11.2013 r.

Data zakończenia robót: ETAP I: 27.10.2014 r. – wykonanie dokumentacji projektowej

ETAP II: 31.08.2015 r. – wykonanie robót budowlanychZdjęcia zrealizowanej inwestycji: 4.Przebudowa stacji pomp nr 27 Wróblewo, gm. Suchy Dąb, pow. gdański, woj. pomorskie

Przedmiot zamówienia został zrealizowany w jednym etapie. Zakres prac do zrealizowania obejmował:

•wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych;

•roboty budowlane w zakresie: rozbiórki istniejącej stacji pomp z demontażem urządzeń technologicznych i rozbiórka wlotu i wylotu, rozbiórki ujęcia do nawodnień; budowy nowej stacji pomp – komory wlotowe i wylotowe, rurociągi tłoczne, budynek techniczno – socjalny z wyposażeniem, zbiornik na skratki, czyszczarka krat z zadaszeniem, budowy ujęcia do nawodnień; odmulenia kanału pompowego i umocnienia skarp; odmulenia kanału odpływowego i umocnienia skarp; budowy przyłącza wodociągowego i wykonaniu przykanalika ściekowego do bezodpływowego zbiornika na ścieki; budowy ogrodzenia stacji pomp i utwardzenia terenu; budowy oświetlenia zewnętrznego; podłączenia zasilania do stacji pomp; wykonania instalacji elektrycznej i AKPiA; włączenia stacji pomp do systemu wizualizacji w centrum dyspozytorskim w siedzibie Zamawiającego; pompowania wody z polderu.Całkowity koszt inwestycji: 3 142 650,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 2 671 252,50 zł

Umowę na wykonanie robót podpisano: 15.03.2014 r.

Data zakończenia robót: ETAP I: 31.03.2015 r. – wykonanie dokumentacji projektowej

                                           ETAP II: 31.08.2015 r. – wykonanie robót budowlanychZdjęcia zrealizowanej inwestycji:

5.Przebudowa stacji pomp nr 4 W Stegna, pow. nowodworski gm. Stegna, woj. pomorskie

Przedmiot zamówienia został zrealizowany w dwóch etapach:

Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych.Etap II – roboty budowlane w zakresie:

rozbiórki starej stacji pomp, rozbiórki istniejącej stacji pomp z demontażem urządzeń technologicznych i rozbiórka wlotu i wylotu; budowy nowej stacji pomp – komory wlotowe i wylotowe, rurociągi tłoczne, budynek techniczno – socjalny z wyposażeniem, zbiornik na skratki, czyszczarka krat z zadaszeniem; odtworzenia uprzednio zasypanego kanału dopływowego i jego umocnienie skarp; umocnienia dna i skarp kanału odpływowego; budowy przyłącza wodociągowego i wykonanie przykanalika do bezodpływowego zbiornika na ścieki; budowy ogrodzenia stacji pomp i utwardzenia terenu; budowy oświetlenia zewnętrznego; podłączenia zasilania do stacji pomp; budowy stacji meteorologicznej; wykonania instalacji elektrycznej i AKPiA; podłączenia do systemu w centrum dyspozytorskim w siedzibie Zamawiającego; pompowania wody z polderu.Całkowity koszt inwestycji: 5 400 000,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 4 335 000,00 zł

Umowę na wykonanie robót podpisano: 21.11.2013 r.

Data zakończenia robót: ETAP I: 17.10.2014 r. – wykonanie dokumentacji projektowej

ETAP II: 31.08.2015 r. – wykonanie robót budowlanychZdjęcia zrealizowanej inwestycji:6.Przebudowa stacji pomp nr 9 W Dębina Świerki, gm. Nowy Staw, pow. malborski, woj. pomorskie

Przedmiot zamówienia został zrealizowany w jednym etapie. Zakres prac do zrealizowania obejmował:

•wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych;

•roboty budowlane w zakresie: rozbiórki istniejącej stacji pomp z demontażem urządzeń technologicznych i rozbiórki wlotu i wylotu; budowy nowej stacji pomp – komory wlotowe i wylotowe, rurociągi tłoczne, budynek techniczno – socjalny z wyposażeniem, zbiornik na skratki, czyszczarka krat z zadaszeniem, stacja meteorologiczna; odmulenia kanału pompowego i umocnienia skarp; poszerzenia dna kanału odpływowego, oraz jego umocnienia i skarp; wybicia studni do poboru wody z montażem hydroforu, budowy nowego zbiornika bezodpływowego na ścieki; budowy ogrodzenia stacji pomp i utwardzenia terenu; budowy oświetlenia zewnętrznego; podłączenia zasilania do stacji pomp; wykonania instalacji elektrycznej i AKPiA; włączenia stacji pomp do systemu wizualizacji w centrum dyspozytorskim w siedzibie Zamawiającego; pompowania wody z polderu.Całkowity koszt inwestycji: 2 500 000,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 2 125 000,00 zł

Umowę na wykonanie robót podpisano: 15.03.2014 r.

Data zakończenia robót: ETAP I: 31.03.2015 r. – wykonanie dokumentacji projektowej

ETAP II: 31.08.2015 r. – wykonanie robót budowlanychZdjęcia zrealizowanej inwestycji:Obecnie realizowana jest umowa na obsługę notarialną obejmującą czynności notarialne dotyczące przeniesienia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa części gruntów trwale zajętych pod inwestycje w ramach Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”. Planowane zakończenie wykupów gruntów zgodnie z zawartą umową do dnia 15.12.2015 r.

Pozostałe wiadomości