Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

WFOŚiGW - udzielenie dotacji na dokumentację

26 kwietnia 2016

Dzięki dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (http://www.wfosigw.gda.pl), Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku rozpoczął działania zmierzające do opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu pn.: "Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej".


Opracowanie przedmiotowej dokumentacji stanowi I część realizacji projektu, którego etapem końcowym będzie budowa sześciu obiektów małej retencji na wylocie z jezior Wielkie Długie, Połęczyńskie, Dąbrowskie, Hutowe, Czyżon i Żółnowo. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy struktury bilansu wodnego oraz jakości środowiska na obszarze Pojezierza Kaszubskiego i Borów Tucholskich. Ponadto dzięki planowanej inwestycji wzrosną możliwości gromadzenia wody na danym obszarze, szczególnie w okresach suszy, które ze względu na globalne ocieplenie zmieniające klimat będą coraz częstszym zjawiskiem. Poprawi się także bezpieczeństwo powodziowe w trakcie gwałtownych lub długotrwałych opadów.

Pozostałe wiadomości