Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

Zakończono roboty budowlane

2 listopada 2017
Zakończono roboty budowlane w ramach zadania "Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+805 - 0+865", miasto Gdynia.

Dzięki przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, w dniu 30 maja 2017 roku Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku przystąpił do realizacji zadania pn.: "Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+805 - 0+865", miasto Gdynia.
Inwestycja polegała na odbudowie koryta rzeki Kacza uszkodzonego w wyniku przejścia fali powodziowej w lipcu 2016 roku.
Zadanie ukończone zostało 29 września 2017 roku.
Całkowity koszt zadania: 490 027,50 PLN
Środki pochodzące z budżetu państwa: 490 027,50 PLN

Gdańsk, 31.10.2017r.

Pozostałe wiadomości