Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

WFOŚiGW - wykonanie dokumentacji

3 listopada 2017
Dzięki przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl), na zlecenie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, wykonana została dokumentacja projektowa wraz z dokumentacją środowiskową w ramach zadania pn.: „Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej” gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie.Całkowity koszt kwalifikowany zadania: 48 191,40 PLN

Kwota dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku: 48 191,40 PLN

Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku: 100%
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją środowiskową zostało wykonane na podstawie umowy nr MW.I1-3201/01/2017 z dnia 24.02.2017 r. zawartej pomiędzy Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, a Biurem Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań.

Termin realizacji do 06.10.2017 r.

Wykonana w ramach przedmiotowego zadania dokumentacja projektowa wraz z dokumentacją środowiskową pozwoli uzyskać komplet decyzji administracyjnych, włącznie z pozwoleniem na budowę, które umożliwią Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku dalszą realizację projektu pn.: „Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej” gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie.OSIĄGNIĘCIE EFEKTU RZECZOWEGOEfekt rzeczowy w postaci wykonania dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją środowiskową w ramach zadania pn.: „Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej” gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie został osiągnięty.

Pozostałe wiadomości