Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

RPO WP - Wniosek o dofinansowanie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego

25 października 2010

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia do Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Gdańsku celem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w województwie pomorskim” realizowanego w ramach osi priorytetowej 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa, działania 7.2 Zintegrowany system ratownictwa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 został przekazany na posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego jako projekt rekomendowany do realizacji.

W trakcie oceny Grupa Strategiczna ds. zintegrowanego systemu ratownictwa stwierdziła, iż:

- opis projektu wskazuje na potrzebę jego realizacji, która będzie miała korzystny wpływ na przeciwdziałanie ryzykom kluczowym (ryzyko powodziowe);

- realizacja projektu korzystnie będzie wpływać na zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz na wzrost poczucia bezpieczeństwa ludności zamieszkującej tereny zalewowe.

Pozostałe wiadomości