Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW - ZMiUW WP otrzymał dofinansowanie na 6 projektów

29 listopada 2010
Dnia 17.11.2010 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymał dofinansowanie na sześć projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

oś I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”,

działanie 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,

schemat II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Pomoc została przyznana na następujące inwestycje:

1. ,,Kanał Piaskowy - odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 1+425- 4+300” gm. Cedry Wielkie, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 4 316 143,46 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 2 592 241,88 PLN.

2. ,,Przebudowa stacji pomp Komorowo – Jordanki” gm. Stary Targ, pow. Sztum, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 4 621 975,06 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 2 750 103,11 PLN.

3. „Wał Morski - odbudowa na odcinku od km 5+280 - 5+980” gm. Kosakowo, pow. Puck, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 1 237 955,60 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 714 717,77 PLN.

4. ,,Stacja pomp Walichnowy – przebudowa pompowni” gm. Gniew, pow. Tczew, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 4 734 900,45 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 2 842 763,73 PLN.

5. ,,Liniewo- odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”

Całkowity koszt inwestycji: 825 012,76 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 390 929,98 PLN.

6. ,,Przebudowa stacji pomp Modła I” m. Modlinek, gm. Ustka, pow. Słupsk, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 6 727 456,79 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3 912 932,58 PLN.

Pozostałe wiadomości