Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW - Zakończono II Etap robót budowlanych w ramach projektu "Kaniczki - Grabówko…"

15 grudnia 2010
Dnia 24 listopada 2010 r. zakończono realizację drugiego etapu inwestycji pn:

„Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły na odcinku Kaniczki – Grabówko w km 15+500 – 17+300 i na odcinku Rudniki–Biała Góra w km 39+000–43+900”

Całkowity koszt inwestycji wynosi 8 656 779,25 zł, z czego koszt robót budowlanych II etapu - 4 272 566,77 zł.

Projekt finansowany jest w ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 5 228 058,96 zł i ze środków budżetu państwa – 3 276 250,28 zł.

Termin zakończenia inwestycji 24 sierpnia 2011 r.

Inwestycja polega na przeprowadzeniu modernizacji wału, będącego w złym stanie technicznym, w celu zapewnienia odpowiedniej szczelności i stateczności.

Pozostałe wiadomości