Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW - ZMiUW WP otrzymał dofinansowanie na kolejny projekt

20 stycznia 2011
Dnia 10.01.2011 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymał dofinansowanie na projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

oś I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”,

działanie 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,

schemat II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Pomoc została przyznana na inwestycję:

,,Kanał Modry- odbudowa koryta w km 3+860-13+920 oraz prawego wału przeciwpowodziowego w km 3+765-5+125 i lewego w km 3+735-5+060” gm. Dzierzgoń, pow. Sztum, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 4 837 989,98 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 2 829 761,64 PLN.

Pozostałe wiadomości