Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW - ZMiUW WP złożył 4 wnioski o dofinansowanie

20 grudnia 2011
W tegorocznym naborze wniosków ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w terminie 17.10.2011 - 16.12.2011 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku złożył wnioski o przyznanie pomocy na realizację czterech inwestycji w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

osi I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”,

działania 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,

schematu II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Łączna kwota inwestycji wynosi 13 672 121,50 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 8 164 576,01 PLN

Wnioski dotyczą następujących inwestycji:

1. „Przebudowa stacji pomp Gardna VIII gm. Smołdzino, pow. Słupsk, woj. pomorskie”

Całkowity koszt inwestycji: 5 060 147,59 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3 086 218,04 PLN.

2. „Struga Subkowska– odbudowa koryta w km 0+000-17+600”, gm. Tczew, Subkowy, Pelplin, pow. Tczew, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 5 512 161,58 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3 315 685,58 PLN.

3. „Boręty-Pordenowo - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 2 316 716,37 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 294 020,12 PLN.

4. „Czarnocin - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" gm. Skarszewy, pow. starogardzki, woj. pomorskie

Całkowity koszt inwestycji: 783 095,96 PLN, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 468 652,27 PLN.

Pozostałe wiadomości