Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW - Odebrano dokumentację do 17 projektów

21 grudnia 2011
W roku 2011 odebrano dokumentacje (projektowe, geodezyjno-kartograficzne, operaty szacunkowe, raporty OOŚ), niezbędne do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych do realizacji następujących projektów:

1. „Przebudowa stacji pomp Nr 64 Kąty, rzeka Tyna Dolna – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 8,9 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryt cieku, rzeka Tyna Mała – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 5,1 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie”

2. „Gockowice – odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych” gm. Chojnice, pow. chojnicki, woj. pomorskie

3. „Czerska Struga - odbudowa cieku w km 19+500-22+500 gm. Czersk, pow. Chojnice, woj. pomorskie”

4. „Struga Subkowska– odbudowa koryta w km 0+000-17+600”, gm. Tczew, Subkowy, Pelplin, pow. Tczew, woj. pomorskie

5. „Kanał Panieński – odbudowa koryta kanału w km 8+200 – 31+555” - gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, gm. Nowy Staw i Malbork, pow. malborski, woj. pomorskie

6. „Czarnocin - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" gm. Skarszewy, pow. starogardzki, woj. pomorskie

7. „Boręty-Pordenowo - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie

8. „Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI, gm. Ustka, Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie”

9. „Struga Gęś - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000-3+080 i 10+840 – 13+520” - miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie

10. „Kanał Czarny Górny – odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”, gm. Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie

11. „Rzeka Bielawa Południowa – odbudowa koryta rzeki w km 0+000 – 3+275”, gm. Pszczółki, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie

12. „Rzeka Bielawa - odbudowa koryta rzeki w km 10+334 - 21+408” gm. Pszczółki, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie

13. „Stacja pomp Walichnowy – przebudowa pompowni” gmina Gniew, pow. Tczew, woj. pomorskie

14. „Odbudowa jazu na wypływie z jeziora Młynki” miejscowość Goszyn, gm. Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie

15. „Stacje pomp Osłonka i Chłodniewo – remont układów technologicznych” gm. Nowy Dwór Gdański i Stegna, pow. nowodworski, woj. Pomorskie

16. „Kanał Modry- odbudowa koryta w km 3+860-13+920 oraz prawego wału przeciwpowodziowego w km 3+765-5+125 i lewego w km 3+735-5+060” gm. Dzierzgoń, pow. Sztum, woj. pomorskie

17. „Kanał Izbowa Łacha – odbudowa koryta kanału w km 0+000 – 10+100” gmina Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskieŁączna kwota za wykonanie odebranych dokumentacji wynosi 2 924 659,38 złProjekty finansowane są ze środków pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 783 328,86 zł i ze środków budżetu państwa – 1 141 330,52 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działania 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schematu II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w latach 2012-2014.

Pozostałe wiadomości