Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

POIiŚ - ZMiUW WP podpisał kolejne umowy na wykonanie robót budowlanych

13 lipca 2012
1. Dnia 28.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadań: • B04+B05 Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice – Kiezmark w km 14+300 – 21+500, • B06 Rzeka Wisła - odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Kiezmark – Przegalina w km 21+500 – 28+200. Koszt wykonania zadań wynosi 14 297 549,03 zł brutto. Termin zakończenia realizacji ustalono na lipiec 2014r.

2. Dnia 4.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania: • Przebudowa stacji pomp Nr 33 Wocławy, gm. Cedry Wielkie, pow. Gdański. Wartość realizowanej inwestycji wynosi 2 391 120,00 zł brutto. Termin wykonania zadania ustalono na grudzień 2012 roku.

3. Dnia 23.04.2012r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadań: • B07 Rzeka Wisła – odbudowa prawego walu przeciwpowodziowego na odcinku Czerwone Budy – Drewnica w km 87+350 – 89+500, • B08 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Palczewo – Czerwone Budy w km 73+000 – 86+600, • B11 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Lisewo – Palczewo w km 66+000 – 73+000. Wartość robót budowlanych dla powyższych zadań wynosi 30 284 419,42 zł brutto, natomiast termin wykonania ustalono na wrzesień 2014r.

Od początku realizacji projektu (listopad 2011r.) do końca I półrocza 2012 roku zawarto już 8 kontraktów na roboty budowlane o wartości ponad 87 mln złotych. Do końca roku planowane jest zawarcie umów dla kolejnych 2 zadań, a w 2013 roku dla pozostałych 7 obiektów. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na marzec 2015 roku.

Zdjęcia z realizacji robót budowlanych można obejrzeć tutaj.

Pozostałe wiadomości