Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW - ZMIUW WP podpisał umowy na roboty budowlane dla 4 zadań

28 sierpnia 2012
PROW – ZMIUW WP podpisał umowy na roboty budowlane dla 4 zadań.

W ramach inwestycji realizowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: osi I: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”, działania 125: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schematu II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych dla następujących zadań:

1. Dnia 18.04.2012 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Struga Subkowska– odbudowa koryta w km 0+000-17+600”, gm. Tczew, Subkowy, Pelplin, pow. Tczew, woj. pomorskie. Koszt wykonania przedmiotu umowy wynosi 3 038 631,81 zł brutto, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 852 824,28 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 18 lipca 2013 r.

2. Dnia 19.04.2012 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa stacji pomp Gardna VIII gm. Smołdzino, pow. Słupsk, woj. pomorskie”. Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 4 189 597,63 zł brutto, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 2 554 632,69 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 31 października 2013 r.

3. Dnia 13.08.2012 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Czarnocin - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" gm. Skarszewy, pow. starogardzki, woj. pomorskie. Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 460 054,18 zł brutto, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 265 681,28 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 13 sierpnia 2012 r.

4. Dnia 13.08.2012 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Boręty-Pordenowo - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie. Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 1 220 850,42 zł brutto, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 744 420,99 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 7 grudnia 2012 r.

Pozostałe wiadomości