Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW - ZMIUW WP podpisał umowy na roboty budowlane dla 4 zadań

22 października 2012
Dnia 27.09.2012 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa stacji pomp nr 8 Bystra”, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie, całkowita wartość inwestycji brutto – 7 004 820,00 zł, wartość robót budowlanych brutto – 6 814 200,00 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 27.09.2013 r.

Dnia 09.10.2012 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa stacji pomp Opalenie, Struga Młyńska- odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+000 – 2+940 kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000-4+100 gm. Gniew, pow. tczewski, woj. pomorskie”, całkowita wartość inwestycji brutto – 9 726 557,00 zł, wartość robót budowlanych brutto – 9 138 900,00 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień – 09.11.2013 r.

Dnia 16.10.2012 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa stacji pomp Nr 64 Kąty, rzeka Tyna Dolna – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 8,9 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryt cieku, rzeka Tyna Mała – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 5,1 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie”, całkowita wartość inwestycji brutto – 13 418 721,00 zł, wartość robót budowlanych brutto – 12 199 375 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień – 16.09.2014 r.

Dnia 18.10.2012 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI, gm. Ustka, Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie", całkowita wartość inwestycji brutto – 22 683 475,00 zł, wartość robót budowlanych brutto – 21 372 251,22 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień – 18.09.2014 r.

Pozostałe wiadomości