Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

PROW - Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych - "Izbowa Łacha…"

4 czerwca 2013
Dnia 24.05.2013 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego

w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych, dla zadania pn.: ,,Kanał Izbowa Łacha – odbudowa koryta kanału w km 0+000 – 10+100” gmina Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie. Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 2 447 903,23 zł brutto. Termin realizacji ustalono na dzień 24.11.2014 r.

Pozostałe wiadomości