Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

Realizacja inwestycji na rzece Tyna Dolna, Tyna Mała.

12 września 2013
Trwa realizacja zadania „Przebudowa stacji pomp nr 64 Kąty, rzeka Tyna Dolna – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 10,17 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku, rzeka Tyna Mała – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości 5,209 km kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku” W ramach realizacji zadania wykonano już przebudowę przepompowni, zbiornik wyrównawczy, budynek sterowni oraz uporządkowano plac przy przepompowni. Trwa odbudowa obwałowań.

Pozostałe wiadomości