Dane Kontaktowe

Adres:
ul. Sucha 12 80-531 Gdańsk
E-mail :
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17
Godziny urzędowania : 7.00-15.00

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wiadomości

RPO WP - ZMiUW WP wziął udział w projekcie Dni Otwarte Funduszy Europejskich na stacji pomp Karwia.

20 maja 2014
W związku z ogólnopolską akcją promocyjną związaną z 10 rocznicą obecności Polski w Unii Europejskiej, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku zorganizował w dniach 8 – 9 maja Dni Otwarte Funduszy Europejskich na stacji pomp Karwia (gm. Krokowa, pow. pucki):

1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007-2013

Dni otwarte na Stacji pomp Karwia cieszyły się dużym zainteresowaniem, w szczególności grup z pobliskich szkół.

Uczniowie z ogromnym entuzjazmem uczestniczyli w obchodach dni otwartych, wykazując się dużą wiedzą na temat Unii Europejskich a także samej stacji pomp.

Duże zainteresowanie wzbudziły zarówno kwestie Funduszy Europejskich, funkcje jakie pełni stacja pomp oraz sam mechanizm jej działania.

Stacja pomp Karwia zmodernizowana została w ramach projektu „Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego”. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem inwestycji była przebudowa melioracyjnej stacji pomp Karwia. W ramach robót budowlanych w nowej części podziemnej pompowni zainstalowano trzy nowe agregaty pompowe, wykonano rozbiórkę istniejącej konstrukcji pompowni i wykonano nowy budynek techniczno-socjalny z magazynem przeciwpowodziowym. Wykonano również nową komorę wlotową z kratami, komory pompowe czerpne, halę pompową i komorę wylotową..

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 3 339 074,91 zł. 


Pozostałe wiadomości